Russel Wiki
Advertisement

ABC 5 (first era)[]

June 19, 1960-September 23, 1972[]

Main article: 5 (TV5) Logos (1960-1972)

ABC 5 (second era)[]

February 21, 1992-August 8, 2008[]

Main article: 5 (TV5) Logos (1992-2008)

TV5 (first era)[]

August 9, 2008-April 3, 2010[]

Main article: 5 (TV5) Logos (2008-2010)

April 4, 2010-February 16, 2018[]

Main article: 5 (TV5) Logos (2010-2018)

5 (The 5 Network)[]

February 17, 2018-August 14, 2020[]

Main article: 5 (TV5) Logos (2018-2020)

TV5 (second era)[]

August 15, 2020-May 19, 2021[]

Main article: 5 (TV5) Logos (2020-2021)

5 (TV5)[]

May 20, 2021-present[]

Main article: 5 (TV5) Logos (2021-present)

One TV[]

April 13-July 20, 2020[]

Main article: 5 (TV5) Logos (2020) One TV

Test Card[]

Main article: 5 (TV5) Test Card

Other[]

Main article: 5 (TV5) Logo Other

Program Teaser[]

Main article: 5 (TV5) Program Teaser

Program Bumpers[]

Main article: 5 (TV5) Program Bumpers

Microphone Flag[]

Main article: 5 (TV5) Logo Microphone Flag

OB Van[]

Main article: 5 (TV5) OB Van

On Screen Bugs[]

Main article: 5 (TV5) On Screen Bugs

Station Message[]

Main article: 5 (TV5) Station Message

Font[]

Main article: 5 (TV5) Font

Advertisement